Vindkraft och förnyelsebar elproduktion

Vid anslutning av vindkraft kan Protrol bistå i hela processen från förstudie till driftsättning av den kompletta anläggningen.

Analys: Under förstudien krävs en analys av elanläggningens utformning och dimensionering av elsystemets komponenter. Utredningen ger underlag för investeringsbeslut och tillståndsansökan. Förstudien kräver även analys av vilka utredningar som behövs för att säkerställa att anläggningen uppfyller allmänna krav och krav från nätägare.

Detaljkonstruktion: Vid projektets genomförande kan Protrol göra en detaljkonstruktion och specifikation av elanläggningens kablage, ställverk, transformatorer, hjälpkraftsanläggning, kontrollanläggning och SCADA system.

Beräkningar: Som en del av konstruktionen genomförs även detaljerade beräkningar för att säkerställa att anläggningen uppfyller kraven på elektrisk hållfasthet avseende konstanta och dynamiska/ transienta strömmar och spänningar.

Provning: Inför installation och driftsättning krävs detaljplanering av den provning som skall utföras för att säkerställa att anläggningen är korrekt installerad och fungerar enligt design. I samband med driftsättning genomförs även en slutbesiktning av anläggningen.

​​​​​​​Prov &  idriftsättning: Vi har rutinerade medarbetare för fabriksprovning och idrifttagningar. Vi har egen testutrustning, t ex Omicron CMC för avancerad reläprovning. Vi kan även ta fram detaljerade provprogram. Om anläggningen är levererad av annan leverantör har vi möjlighet att genomföra besiktningar inför överlämnande av färdig anläggning.
Protrol kan anslutning av ny produktionProtrol kan anslutning av ny produktion
Protrol kan anslutning av förnyelsebar elproduktion
Protrol kan anslutning av förnyelsebar elproduktion
Under installation och driftsättning kan Protrol även bistå som ombud för beställaren för att tillse att anläggningen installeras på korrekt sätt.

Selektivplaner: Vi utarbetar selektivplaner, med grafisk, överskådlig presentation av skyddszoner och skyddsnivåer. Vi kan även utföra felströmsberäkningar och beräkningar av börda och överströmstal för mättransformatorer

Reläskydskonfigurering: Protrol är specialister på konfigurering av reläskydd samt tillhörande kommunikation mellan reläskydd och överordnade system. Vi hanterar samtliga reläskyddsfabrikat på marknaden; från grundläggande överströmsskydd till komplexa underimpedansskydd. Utöver detta har vi unik kompetens inom helt integrerade relä- och kontrollsystem från både ABB och Locamation.