HVDC-anläggningar​​​​​​​

Protrols konsulter har varit djupt engagerade i kontrollanläggningar och idrifttagningar för ett stort antal HVDC-projekt (VSC HVDC och Classic HVDC). Vi kan assistera under projektets samtliga faser.

Konceptlösningar: Vid initiala undersökningar av transmissionskoncept för HVDC-länkar eller HVDC-nät kan vi bistå med framtagning av konceptlösningar på huvudkrets (enlinjescheman) samt med beskrivning av krav på kontroll- och reläskyddssystem.

Teknisk specifikation och tekniskt stöd: Inför upphandling behövs detaljerade tekniska specifikationer för kontrollanläggningen i sin helhet och ofta tekniskt stöd för den blivande systemägaren.

Granskning: Vid projektets genomförande kan Protrol granska leverantörens beräkningar, simuleringar samt detaljerade konstruktionsunderlag.

Studier: Vi kan utföra dynamiska studier för inställningar av kontrollsystem samt validering av dynamisk prestanda. I detta ingår även framtagning av nät- och simuleringsmodeller.

Provprogram: Under systemprovning kan vi bistå med framtagning av relevanta provprogram och procedurer.

Idrifttagning: Vi har rutinerade medarbetare på idrifttagning. De kan ta fram detaljerade provprogram och delta vid driftsättning, antingen i rollen som idrifttagningsledare eller som idrifttagare.
​​​​​​
Protrol kan HVDCProtrol kan HVDC
Protrol kan HVDC
Protrol kan HVDC
Utvärdering: ​​​​​​​När anläggningen är överlämnad till systemägaren kan vi hjälpa till med utvärdering av prestanda och övriga driftsrelaterade frågor.