Referenser - Pågående och avslutade projekt

2017, HVDC-projektet Sydvästlänken

Protrol är anlitade som expertstöd för att kvalitetssäkra leveransen av omriktarstationerna i Barkeryd och Hurva i projektet Sydvästlänken.

Kund: Svenska Kraftnät
Protrol Sydvastlanken ExteriorProtrol Sydvastlanken Exterior
Omriktarstation i Barkeryd
Protrol stöder SvK i arbetet med Sydvästlänken
Protrol Ellevio CPC SAsensor Protrol Ellevio CPC SAsensor
Ellevio SASensor Kyrkviken
Protrol hjälper Ellevio med tre nya fördelningsstationer

2017, 33/10 kV fördelningstationer

Tre nya fördelningsstationer 33/10 kV till Ellievio. Konstruktion, provning och igångkörning av stationer utrustade med den nya generationens centralicerade skydd- och kontrollsystem för fördelningsstationer

Kund: Ellevio

2015-2016, Ombyggnad av fördelningsstation på Gotland

Ombyggnation av fördelningsstation 70 kV med ny relä- och kontrollutrustning samt ny 10 kV-ställverksbyggnad i Bäcks.

Kunder: GEAB & Siemens
Inomhusstv_gotland_protrolInomhusstv_gotland_protrol
Inomhusställverk Gotland
Inomhusställverk Gotland

2016, Ljus automation av 10 kV-nät

Design och idriftsättning av ny Omkopplingsautomatik 10 kV. Feldetektorer isolerar felabehäftade kabelsegment och spänningssätter slingan innan överliggande skydd löser ut i fördelningsstationen.

Kund: Härryda Energi
Natstationsautomation_10kV_HarrydaNatstationsautomation_10kV_Harryda
Natstation 10kV Harryda
Natstation 10kV Harryda
Offshore_vindkraft_ProtrolOffshore_vindkraft_Protrol
Plattform Offshore vindkraft
Offshore vindkraft

2015, Borwin Alpha

130 kV GIS, komplettering av reläskydd.
​​​​​​​
Kund: ABB

2015, Nytt GIS-ställverk i Borås

Nytt 130 kV GIS-ställverk och kontrollutrustning i Viared.
​​​​​​​
Kund: Siemens & Borås Energi
Utomhusstallverk_ProtrolUtomhusstallverk_Protrol
Ställverk
Ställverk
130kV_Utomhusstv_Protrol 130kV_Utomhusstv_Protrol
130kV Utomhusställverk Vindkraft
130kV Utomhusställverk Sidensjö

2014-2015, Sidensjö Vindkraftpark

Selektivplan för 130 kV linje och två fördelningstationer

Kund: Midroc & Nordisk Vindkraft

2012-2015, Protrol och Göteborg Energi har väckt liv i Tjaereborg HVDC Light

Protrol har med sina unika kunskaper inom HVDC-teknik och ABB’s skydd- och kontrollsystem MACH 2 ansvarat för provning och idrifttagning av de två stationerna.
Anläggningen är en viktig del i forskningscentret Göteborg Wind Lab och skapar unika förutsättningar att utföra fullskaleprov tillsammans med Big Glenn.
Göteborg Wind Lab är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Chalmers – Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)
HVDC_Light_vid_BigGlenn_ProtrolHVDC_Light_vid_BigGlenn_Protrol
HVDC Light vid Big Glenn
HVDC Light vid Big Glenn
Protrol Swegon KlimatlaboratoriumProtrol Swegon Klimatlaboratorium
Protrol Swegon Klimatlaboratorium
Ställdon i Swegons nya klimatlaboratorium

2015-2016, Dimensionering Klimatlaboratorium

Dimensionering av nytt laboratorium för funktionsprovning av större ventilationsaggregat vid extrema temperaturer.

Maxkapaciteten är 6 m3/s vid -30 -- +40 grader Celcius.

Kund: Swegon

2013-2016, Elsystemansvar - Thanet
300 MW offshore vindkraftspark

Protrol har arbetat som kundens ansvariga inom elsystemsfrågor såsom:
  • Dynamiska studier för validering av grid-code krav
  • Nätkrav avseende övertoner och frekvensskydd
  • Krav avseende energimätning och SCADA-interface 
  • Uppföljning av elsystemetets dimensionering 
  • Site-provning av stationär och dynamisk kompensering av reaktiv effekt
  • Kvalitetsfrågor avseende drift och underhåll
Kund: Vattenfall Vindkraft
Offshore_vindkraft_ProtrolOffshore_vindkraft_Protrol
Plattform Offshore vindkraft
Offshore vindkraft