Transformer and Distribution Substations​​​​​​​

Our senior engineers have multiple years of experience from power projects, designing and commissioning of new substations as well as refurbishing of older types of transformer and distribution substations.

Design: Protrol performs electric design of control and protection , ställverk och reläskyddssystem i stationer. Allt från mindre kompletteringar till införande av fullständig reläskydds- och kontrollutrustning för nya ställverk.

Selektivplaner: Vi utarbetar selektivplaner, med grafisk, överskådlig presentation av skyddszoner och skyddsnivåer. Vi kan även utföra felströmsberäkningar och beräkningar av börda och överströmstal för mättransformatorer.

Reläskyddskonfigurering: Protrol är specialister på konfigurering av reläskydd samt tillhörande kommunikation mellan reläskydd och överordnade system. Vi hanterar samtliga reläskyddsfabrikat på marknaden; från grundläggande överströmsskydd till komplexa underimpedansskydd. Utöver detta har vi unik kompetens inom helt integrerade relä- och kontrollsystem från både ABB och Locamation.

Prov & drifttagning: Vi har rutinerade medarbetare för fabriksprovning och idrifttagningar. Vi har egen testutrustning, t ex Omicron CMC för avancerad reläprovning. Vi kan även ta fram detaljerade provprogram. Om anläggningen är levererad av annan leverantör har vi möjlighet att genomföra besiktningar inför överlämnande av färdig anläggning.​​​​
Protrol kan stationerProtrol kan stationer
Protrol kan fördelningsstationer
Protrol kan fördelningsstationer
Förstudier & förfrågningsunderlag: Vid ny- och ombyggnationer kan vi hjälpa er att utföra förstudier, ta fram förfrågningsunderlag och tekniskt utvärdera inkomna anbud.

Projektledning: Vid övergången till leveransprojekt kan vi assistera som teknisk koordinator, delprojektledare eller vara ansvariga för hela projektet.